19 mei 2013

Geslaagde opening!


D
e officiele opening is een feit ! Op zondag 19 mei is ons vliegveld officeel ingebruik genomen. Het weer was super en een grote opkomst van vliegers en belangstellende maakte deze dag helemaal geweldig! Namens het bestuur en de organisatie iedereen bedankt en hopelijk tot ziens.

1920X1080img_600px.jpg

Door Nelly van de Loo

Afgelopen eerste Pinkerdag 19 mei hebben we op feestelijke wijze onze nieuwe locatie officieel in gebruik genomen. We hebben met een paar vrijwilligers de feestelijkheden voorbereid alles besproken en uitgewerkt. Na jarenlange onzekerheid of en waar we naar toe gingen verhuizen, met dank aan ons bestuur, mocht niets een geweldig openingsfeest in de weg staan.

Na weken van regen en kou brak warempel de 19de een stralend zonnige dag aan.  We konden het nieuwe veld aankleden met vlaggen en heel veel kleur. Wegbewijzering voor de belangstellende die de uitnodiging in de krant hadden gelezen. Afzetlint waar wel en waar niet te parkeren, helaas hadden enkele laatkomers dit niet begrepen onze excuses daarvoor. We zullen bij een volgend evenement zorg dragen voor heldere communicatie. De buren waren volop aanwezig, evenals velen leden. Om twaalf uur werd op ludieke wijze de sleutel naar beneden gebracht door enkele RC parachutisten. Een daarvan “Tim” had de sleutel welke hij overhandigde aan twee wethouders, deze hebben de deur van het clubgebouw voor ons geopend. De wethouders waren onder de indruk, en vonden alles zeer interessant en waren zeker niet meteen weg, waaruit we dit toch wel mogen concluderen.

We hebben de hele dag onze vliegtuigen, para’s kunnen laten zien aan vele belangstellende en ook de loterij was een groot succes. Dank aan de sponsoren welke natuurlijk allemaal genoemd zijn tijdens het uitreiken van de prijzen.

Kort samengevat een verdiende, stralende zonnige dag om niet te vergeten. Op het eind van de dag konden we moe maar voldaan terug kijken. Alle vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt: BEDANKT!


Foto's van deze geslaagde dag: Opening vliegveld