De historie van MVC de ValkenMVC de Valken staat voor Model Vlieg Club de Valken Asten/Someren. MVC de Valken is een club voor iedereen die modelvliegen leuk vind. De club heeft ongeveer 65 leden, waarvan de leeftijd varieert van 12 tot 80 jaar.

Bron: Vliegertjes (voormalig clubbladen MVC de Valken)
In de beginjaren 70 waren er enkele modelvliegers in Asten en Someren, die ergens op een weiland hun sport bedreven. Toen dat aantal toenam zag men in, dat men, om wildgroei te voorkomen, de zaken anders zou moeten gaan aanpakken. Dit resulteerde erin, dat op 13 december 1973 elf van de dertien modevliegers bij elkaar kwamen in een oprichtingsvergadering en de club was een feit.
Het eerste dagelijkse bestuur bestond uit de heren Sjaak Maas, F. v.d. Veeke en F. Verkoelen, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
Per 1 mei 1974 werd met boer Knoops te Asten officeel overeengekomen, dat vanaf zijn weiland, gelegen aan de Valkeniersstraat, voortaan gevlogen mocht worden. Het kon dan ook niet anders dan dat het modelvliegveld "het Valkeniershof" werd genoemd. Vanzelfsprekend kon de club toen niet anders heten dan "MVC de Valken".

De club is vanaf de start steeds erg actief geweest. Reeds op 28 en 29 december 1974 werd de eerste tentoonstelling gehouden in het gemeenschapshuis te Asten. De restulaten waren buiten verwachting en de club groeide dan ook gestaag.

Beurs_MVC.jpg

In de loop der jaren zijn de accenten in de maatschappij nogal verlegd, Zo ook bij MVC de Valken. Desalniettemin waren en zijn er nog steeds volop actititeiten. Zo verscheen er een aantal jaren een clubblad, "het vliegertje". Door het verschijnen van voldoende professionele lectuur is de behoeft hieraan echter verdwenen.

Jaarlijks waren er opendagen en nationale en internationale wedstrijden. Dit laatste kon pas vanaf het belangrijkste hoogtepunt uit de verenigings geschiedenis, namelijk toen burgemeester H. Roels op 1 juli 1978 het prachtige- door de gemeente Someren beschikbaar gestelde- modelvliegveld gelegen aan de Kuilerstraat officieël opende.

Wim Moors, als één van de meest verdienstelijke harde werkers, maakte toen de eerste officiële vlucht. Er was een mooie show aan verbonden met als hoogtepunt het droppen van enkele echte parachutisten.

Oud_Club_gebouw_350px.jpg

 
Het d
estijds huidige clubgebouw is door de leden eigenhandig gebouwd. Voor de financiering hiervan werd door de leden geld geleend aan de vereniging. Door een gezond financieel beleid kon deze lening in slechts enkele jaren worden afbetaalt. Helaas werdt dit club gebouw in 2008 verwoest door een brand.

brand.jpg

Na Sjaak Maas zijn de volgende heren voorzitter geweest: 1976 - 1977: J Schrijvers. 1977 - 1978: Leo Canjels. 1978 - 1981: Harrie Reinders. 1981 - 1983: Ton Janssens. 1983 - 1990: Karel Snoeren. 1990 - 1997: Gerard van Asten. De huidige voorzitter Wim Sanders is in 1997 aangetreden. Wim Sanders heeft een aantal jaren zijn voorzitterschap afgestaan nogmaals aan Gerard van Asten. Nu in 2013 is Wim Sanders al enige tijd voorzitter.

De gehouden shows kregen veel goede publiciteit en trokken ook steeds veel publiek. De club vervult dan ook duidelijke een sociale functie en stelt mede door haar nationale en internationale activiteiten veel mensen in staat zowel actief (de bouwers en de vliegers), als passief (de belganstellenden) een zinvolle besteding aan hun vrije tijd te geven. Jammer dat er momenteel einig jeugdleden.
Ook sociale activiteiten werden en worden niet uit de weg gegaan. Zo werd er in 1980 een show gegeven voor het Epilepsie centrum Kempenhaeghe in Sterksel. Ook werd er jaarlijks een show gegeven voor de Lieropse fanfare en diverse jaren werd op het tuinfeest van jongerencentrum "Nirwana" in Lierop een vliegshow verzorgd. Ook op de Kennedy markt werd er jaarlijks acte de presente gegeven.

Kennedy.jpg

De Techniek heeft in de jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het gevolg hiervan is, dat onder onze leden mensen actief zijn in diverse specialisaties. Wij noemen hiervan: helicopters, lijnbestuurde vliegtuigen, zweefvliegtuigen en vliegtuigen die bijzondere kunsten kunnen uithalen. Deze modelvliegtuigen werden voornamelijk aangedreven door methanol motoren. Daarnaast zien we nu steeds meer benzine aangedreven motoren en de laatste jaren zijn de elektromotoren niet meer weg te denken.

Zo was er in 1991 een internationale wedstrijd op ons veld met 35 deelnemers, die vanuit hun modellen radiografisch bestuurbare modelparachutisten dropten. Ook een hoogte punt in onze vereniging was de deelname van Henk van der Velden en Peter Frankefort, aan "Operatie schaal '94" een door de KNVvl in samen werking met Fokker en de KLM georganiseerde manifestatie. Tijdens deze manifestatie hebben Henk en Peter een MD11 op schaal nagebouwd.

MD11.jpg

Door de leden werden ook gezamelijke activiteiten ondernomen zoals een bezoek aan Welschap en een show van vliegtuigen uit de 2de wereld oorlog in Engeland. In familie verband werd menig Pinksterweekeinde doorgebracht in Waxweiler in Duitsland.

Met onze omgeving aan de Kuilerstraat, bestond destijds een zeer goede relatie. Zij waren vaak te gast op onze jaarlijkse barbecue. Op 29 augustus 1998 vierde we samen met hen ons 25 jarig jubileum op ons vliegveld met een uitgebreide barbecue.
Een aantal jaren later doen er geluiden de ronde over de komst van een golfbaan precies op de plaats van ons vliegveld aan de Kuilerstraat. De club moet hiervoor plaats gaan maken en over een periode van 8 jaar wordt dan uiteindelijke in 2012 een nieuwe lokatie gekozen voor de vliegclub. Op 19 mei 2013 wordt het nieuwe veld aan de Smulderslaan te Someren-Heide officeël in gebruik genomen en geopend door de wethouders dhr. Schoolmeesters en dhr. Jaspers van de gemeente Someren.

Hier is een filmpje te zien dat op onze lokale nieuwszender SIRIS tv te zien, met daarin beelden van de opening van ons nieuwe vliegveld. 

You must install Adobe Flash to view this content.


Enkele hoogte punten op een rijtje:


13 december 1973 is MVC de Valken opgericht aan de Valkeniersstraat in Asten.
In 1978 verhuist MVC de Valken naar de Kuilerstraat in Someren.
Enkele internationale en nationale vliegwedstrijden. (1978 en 1991)
Een grote internationale R/C parachute wedstrijd met 51 deelnemers uit 7 verschillende landen (2010) 
19 mei 2013 Opening nieuwe vliegveld aan de Smulderslaan te Someren-Heide