Video: Opening nieuwe vliegveld
 


T
ijdens de opendag zijn er ook mooie videobeelden gemaakt. Hier is een compilatie te zien van beelden vanuit de lucht.

(Klik op de playknop om te video af te spelen).

You must install Adobe Flash to view this content.